Historie

Det kommunale elværk blev opført i 1911 og fungerede indtil 1952. I årene herefter blev elværket bl.a. anvendt til depotformål. I 70érne gik en række musikforeninger og kulturgrupper sammen med Holbæk kommune om at etablere et medborgerhus i elværket. Elværket fungerede som medborgerhus indtil 1996, hvor det blev overdraget til den kommunale musikskoles administration med henblik på et rent musikhus. Siden har huset været centrum for en lang række store koncerter indenfor alle genrer.

Senest opdateret 25-02-2021